Gsm модули

Избор на аларми | Монтаж | Контакти

Алармени системи СМ и гсм модули - диагностика

GSM алармени системи и модули от фирма СТОКС са изградени с надеждни електронни компоненти и вероятността на отказ е много малка. Алармените системи са изградени на базата на модулния принцип с достъпни елементи, което позволява лесно и бързо сервизно обслужване. Предвидена е възможност и за софтуерно усъвременяване.При проблем с гсм аларма или гсм модул,първо се запознайте с общите препоръки и се консултирайте по емейл (за препочитане) или по телефон (Viber).

Общи препоръки за жични и безжични алармени системи:

 1. Преди първоначално пускане на аларми СМ след монтаж е добре да се проверят връзки на датчици,клавиарури и четци със системата
 2. Тествайте охранителните системи поне веднъж на 3 месеца при възможност.
 3. Проверявайте гсм комуникатора дали има връзка с мрежата чрез набиране на номера му.
 4. Проверявайте имате ли още минути за разговори и ако нямате направете зареждане.
 5. Не оставайте алармените системи без захранване продължителен период от време - повече от седмици.
 6. Задължително проверете състоянието на акумулатора на охранителната система , ако е била без захранване продължителен период от време и не ги зареждайте с зарядно за автомобили.
 7. Ако имате външна сирена свързана към gsm алармата със собствен акумулатор и звуковият сигнал е по слаб от обичайния, проверете акумулатора и го сменете ако е дефектен.
 8. При промяна на сигналите при активиране/деактивиране на алармата батерията на дистанционните е за смяна.
 9. Ако имате фалшиви сработвания от алармата и няма видима причина за това:
  При жични датчици:
  1. Определете зоната причинила алармата
  2. Проверете връзките на датчиците свързани към зоната
  3. Разменете зоните
  4.- Сменете датчика с такъв за животни.

  При безжични датчици:
  1. Да се смени батерия.
  2. Да се промени местоположение на датчика.
  3 Да се смени датчика
 10. Изберете оператор с добър сигнал на обекта.
 11. При сигнал на гсм Ви за отпаднало захранване, не чакайте последния момент за да вземете мерки
 12. При сигнал от зона само с магнитни датчици действайте незабавно.
 13. Средностатически акумулаторите издържат 3 години и повече. Ако безпричинно имате чести аларми, то е добре да се смени акумулатора

Диагностика на gsm алармени системи и гсм модули

(по време на монтаж и експлоатация)

Възможни ситуации при gsm аларми СМ Причини и препоръки
1 След голям голям период на безпроблемна работа, от известно време са налични чести фалшиви сработвания 1. Смяна на акумулатор на централа
2 Няма сигнал от сирената, обемни датчици не реагират (не светят при преминаване покрай тях), гсм модула не набира. При работа на акумулатор алармената система работи 1. Да се провери свързването на гсм алармата към 220V.
2. Да се провери за изгорял предпазител свързан към 220V
3. Сирената работи, обемни датчици не реагират (не светят при преминаване покрай тях). Алармата поема охрана продължително време. Изгорял предпазител от захранващата платка на гсм алармата. Да се смени.
4. При отпадане на захранващото напрежение гсм алармата не работи. Дефектен акумулатор или изгорял предпазител от захранващата платка.
5. Gsm алармата набира. Сирената не издава сигнали. Проверка на свързването на сирената.
6. Охранителната системата сигнализира за дефектна зона. Проверка на датчиците включени към зоната - за прекъснат кабел или лоши връзки. При първоначално пускане - грешно свързване на зона. Консултации, остраняване. Квалификация - средна
7. Алармената системата работи, но не може да се управлява от дистанционното.Светодиода на дистанционното не свети
 • Лош контакт на батерията
 • Изтощена батерия
 • Консултации
8. Алармената системата работи, но не може да се управлява от дистанционното. Светодиода свети
 • Слаба батерия
 • Загуба на кода на дистанционното
 • Консултации
Препоръки: 1. Да се смени батерията. 2. Ако след смяната не работи - да се препрограмира. 3. При неуспех да се замени с друго дистанционно
9. При първоначално пускане гсм модула не намира мрежата. Светодиода до антената на гсм модула пресветва бързо. Сим картата е действаща Да се прочетат препоръките и инструкциите за алармени системи СМ. Консултации.
Най вероятни:
 • Наличен на ПИН код - да се деактивира искането на пина
 • Неправилно поставена СИМ карта или незатворен държач
 • Липса на обхват
 • Консултации
10. При охрана гсм аларми СМ не известяват на телефон след период на нормална работа

Да се прочетат препоръките и инструкциите за алармени системи СМ. Консултации.

Най вероятни:

 • Изтекъл срок на СИМ картата. Да се удължи
 • Сим картата няма минути (има връзка с алармата но няма известяване на телефон)
 • Консултации

Препоръки: 1. Проверка изпълняват ли се условията на абонаментния план. 2. Да се провери състоянието на гсм модула - светодиода до антената му трябва да премигва през 2 сек. 3. При набиране номера на алармената система трябва да има връзка. Операции: Да се рестартира алармената система 2. При неуспех да се препрограмират номерата за управление и алармиране съгласно инструкциите за аларми СМ

11. При смяна на СИМ карта алармената система не набира. Светодиода на гсм модула мига бързо
 • Да се деактивира искането на ПИН код
 • Проверка за правилно поставена карта в държача и дали е затворен
12. При смяна на СИМ карта номерата за сигнализиране не могат да се заредят от СИМ картата. GSM модал има мобилна връзка. Светодиода му мига през 1,5 сек.
 • Няма записани номера на СИМ картата.
 • Да се използва запаметяване на номерата за алармиране чрез набиране номера на алармата. Виж тук.
13. Чести фалшиви сработвания при алармени системи СМ от жични магнитни датчици
 1. Проверка на зоната причинила алармата
 2. Проверка на връзки на кабела с датчик и централа
 3. Врати и прозорци не трябва да се движат при силен вятър
 4. Консултации

Препоръки: 1. Да се намали разстоянието между магнит и рид ампула (При метални вратиразстоянието да е от порядъка на 2-3 мм за обикновен датчик). 2. Да се укрепят врати и прозорци. 3. Смяна на рид ампула

14. Чести фалшиви сработвания при алармени системи СМ от различни жични датчици
 1. Проверка на зоната причинила алармата
 2. Проверка на връзки на кабела между датчик и централа
 3. Консултации

Препоръки: 1. Да се намали чуствителността на датчиците (при налична опция) от съответната зона. 2. Да се смени акумулатора на централата.

15. Чести фалшиви сработвания от жичен датчик на една и съща зона
 1. Проверка на зоната причинила алармата
 2. Проверка на връзки между датчик и централа
 3. Консултации

Препоръки: 1. Да се намали чуствителност на датчика (при налична опция) от съответната зона. 2. Преместване на датчика на друга свободна зона или размяна на зони 3. Да се смени датчика

16. Чести фалшиви сработвания на безжични датчици при безжични алармени системи СМ
 1. Проверка на зоната причинила алармата
 2. Проверка на батерия
 3. Консултации

Препоръки: 1. Да се смени батерията на безжичния датчик. 2. Промяна на местоположение съгласно изискванията

17. Чести фалшиви сработвания на безжичен датчик от една и съща зона
 1. Проверка на зоната причинила алармата
 2. Проверка на батерия
 3. Консултации

Препоръки: 1. Да се смени батерията на безжичния датчик. 2. Размяна с друг безжичен.3. Промяна на местоположение 4. Смяна с нов или замяна с жичен датчик

18. Чести фалшиви сработвания на безжичен магнитен датчик.
 1. Проверка на безжичната зона причинила алармата
 2. Проверка на батерия на датчика
 3. Проверка на състоянието на врати и прозорци

Препоръки: 1. Да се смени батерията на безжичния датчик. 2. Да се укрепят врати и прозорци. 3 Да се намали разстоянието между магнит и рид ампула.

19. При охрана безжичният датчик не всеки път задейства алармата

Препоръки: 1. Да се смени батерията на безжичния датчик. 2. При неуспех да се смени местоположението (по близко до централата) или извади антената ако има такава

20. При охрана безжичният датчик постоянно не задейства охранителната система. Светодиода на датчика не светва Препоръки: 1. Да се смени батерията на безжичния датчик. Ако не се управи проблема да се смени с нов,като новият трябва да се запамети
21. При охрана безжичният датчик постоянно не задейства охранителната система. Светодиода светва Препоръки: 1. Да се смени батерията на безжичния датчик. 2. Да се препрограмира. 3. При неуспех да се смени датчика
Специфика при алармена система СМ9 Причини и препоръки
Възникнали проблеми при първоначално пускане на алармени системи СМ9
1. Четеца не издава сигнал при включване. Светодиода на четеца не свети.

1. Проверка за правилно свързване на захранване на четеца. Кабели излизащи от четеца - червен (+) и черен (-)

2. Светодиода на четеца свети,но при чекиране с тагове не се чува звуков сигнал от системата

Проверка на връзки за данните - зелен и бял кабел от четеца

3. Светодиода на четеца свети, при чекиране с тагове не се чува звуков сигнал от системата, линиите за данни са правилно свързани. Мастер чипа функционира

Да се програмират потребителските чипове

4. Светодиода на четеца свети, при чекиране с тагове не се чува звуков сигнал от системата, системата се активира и деактивира

Проверка правилно ли е свързан извода (жълт)за звуков сигнал

5. Светодиода на четеца свети, при чекиране с тагове се чува звуков сигнал от системата, системата се активира и деактивира,но Светодиода не променя цвета си,

Проверка правилно ли е свързан извода (син)за управление на светодиода.

6. Светодиод на обемни датчици не свети при задействане

Липсва захранване 12V. Неправилно свързване на захранващи проводници

7. При задействане на датчик няма алармено събитие в режим на охрана или бип в режим на тест,(системата има мобилна връзка и сирената е правилно свързана)

Неправилно свързване на зонови проводници на датчщика. При свързване на 2 датчика на зона, зоните им се свързват последователно

8. При задействане на датчик в режим на охрана има алармено събитие но СМ9 не известява на телефон

Проверка на връзка с оператора (при установена връзка светодиода до гсм антената премигва с честота 3 сек).

Проверка на СИМ карта

Незапаметени номерата за алармиране.

При липса на мобилна връзка и набиране номера на алармата оператора уведомява чрез гласово съобщение

9. При задействане на датчик в режим на охрана има алармено събитие, аларма СМ9 известява на телефон, но сирената не свири

1. Неправилно свързване на сирената. 2. Изключена сирена със съобщение - да се включи

Възможни ситуации по време на експлоатация
1. Светодиода на четеца не свети, при чекирането не се чува бип. Аларма СМ9 не се управлява и от мобилния апарат.

Проверка на захранване на четеца - 12V. При наличие на напрежение рестарт на системата

2. Светодиода на четеца свети, но при чекирането с таговете не се чува бип. Аларма СМ9 не се управлява и от мобилния апарат.

Да се рестартира системата. При неуспех консултации по телефон или емейл.

3. Светодиода свети, но при чекиране не се чува бип. Аларма СМ9 се управлява от мобилния апарат. Рестарт на системата. При неуспех консултации
4. При чекиране с определен таг няма сигнализация за приета команда от базовата платка (гсм модула) Да се смени тага и запамети.
Многофункционален gsm модул GM11 Причини и препоръки
Свързване като дайлер към съществуваща система: Захранване към + и - на акумулатор, трети извод (управление) се свързва към извод на сирена или изходящ порт
1. Зумера сигнализира без наличие на алармено събитие от централата Неправилно свързан извод управление. При свързване към порт за някои системи порта трябва предварително да се програмира. Консултации по телефон или интернет
2. Няма звук от зумера и набиране на телефон при алармено събитие Неправилно свързан извод управление. Консултации по телефон или интернет
3.

При аларма има звук от зумера, но няма известяване на телефон

Да се запаметят телефонните номера, на които гсм модула да сигнализира
4. Гсм модула сигнализира при промяна статуса на алармата. Важи ако извод управление е свързан към порт. Да се прехвърли на съседния порт. Важи за централи свързани или били свързани към СОТ.
5. Възможност за включване/изключване на сирена на съществуващата централа Да се свържи сирената към модул GM11. Чрез съобщение сирената може да се изключва/включва във всеки момент чрез набиране или съобщение
6. Възможност за включване/изключване на сирена и гсм сигнализация на съществуващата централа Да се използва модул GM10.
Проблеми при монтажа на контролер GM30 Причини и препоръки
1. Светодиода на четеца не свети Няма захранване 12V - проверка на връзки
2. Светодиода свети, но при чекирането с чиповете не се чува бип. Да се провери за съотвествие между чипове и четец
3. При чекирането с чиповете се чува само кратък бип.Вратата не се отключва. Да се запаметят чиповете
4. При чекирането с чиповете се чува кратък бип. Липсва сигнализация за отваряне на вратата. Да се запаметят чиповете. 2 Да се проверят връзките на четеца с гсм контролера
5. При чекирането с чиповете се чува кратък бип последван от сигнала за отваряне на врата. Електромагнитния насрещник не се задейства. Да се проверят връзки между електромагнитен насрещник и контролер.
6. При чекирането с чиповете се чува кратък бип последвана от сигнализацията за отваряне на вратата (3 сек дълъг бип). Електромагнитния насрещник се задейства. Вратата не се отваря. Да се провери монтажа на електромагнитния насрещник. При дръпнат език на насрещника вратата трябва да се отваря свободно
7. Системата с чекиране работи но при набиране номера на модула електромагнитния насрещник не се задейства. Да се запамети номера на потребителя.
Проблеми при монтаж на видеонаблюдение Причини и препоръки
1.

Записващото устройство не прави записи или след известен период престава да записва

 1. Хард диска не е свързан правилно или липсва такъв
 2. Хард диска не се разпознава или не е форматиран
 3. Хард диска е повреден.
2. При пускане след монтаж няма изображение на монитора свързан към ДВР-а от камерите. Препоръки: 1. Да се провери захранването на камерите 2. Да се провери окабеляването на камерите.
3. Липса на изображението от работещи камери свързване към общо захранване. Препоръки: 1. Да се провери захранването на камерите
4. Липса на изображението на една от камерите. Препоръки: 1. Да се провери окабеляването й - захранване и за прекъсване на връзки или укъсяване на видеоканала. 2. Да се премести на друг канал

Последствията от манипулациите се поемат безплатно от фирмата само ако са предварително съгласувани.

Важно: Алармени системи СМ имат добра система за диагностиране.Изградени са на модулен принцип, което позволява лесна замяна на един блок с друг, софтуерни и хардуерни промени: Например СМ11 може да се трансформира (ъпгрейтва) до СМ9 или СМ4.
Почти всички проблеми по време на монтаж или след това се изправят на обекта при консултации по телефон и интернет (за предпочитане Viber) . Транспортните разходи при ремонт се поемат от клиента

Copyright © 2009 С. Стоянов