Монтаж  | Избор на аларми |  Сервиз   |   Въпроси - Отговори

Gsm модули и аларми за пчелини

Охрана на пчелини и кошери с аларми СМ

Схеми за охрана на пчелини:

- Индивидуална - охрана на всеки кошер

- Периметрова - подходяща при голям брой кошери.

- Зонова - пчелина се разделя на подобекти (зони)

Гсм модули и аларми за пчелини и кошери

При наличие на 220 V се използват жични и безжични аларми СМ а при акумулатор 12V -  gsm модули GM

Индивидуална - всеки кошер се охранява с един или повече от един датчик.

Периметрова -  охраняват се кошерите по периметъра. Зависи от релефа. Най-често употребявани, но лесно преодолими са инфрачервените бариери. Зависят и от атмосферните условия - сняг, дъжд,мъгла

Зонова - пчелина се разбива на зони.

обща схема на охрана на пчелини и кошери с гсм модул или аларма

Всяка зона на пчелина се охранява индивидуално, по периметъра или с обемни датчици в зависимост от спецификата на обекта и характеристиките на използваните датчици. При модулите GM10,GM11 могат да се използват само жични датчици. С оглед на липса на фалшиви сработвания е подходяш варианта с магнитнитни датчици или разкъсване на връзка.

Приложение на безжични аларми СМ7 (модули GM7) за охрана на пчелини и кошери.

Предназначение:  Икономична хибридна схема на аларма за пчелини и кошери без фалшиви сработвания. Пчелина се разделя на контури. Всеки контур се свързва с модула безжично. Датчиците се свързват към контура чрез кабел.

Параметри:

Захранване - 12V

Консумация на гсм модула - 20 mA.

Брой безжични контура  - до 12

Предимства:

 • Ниска цена

 • Гъвкавост - възможност да се ползват както безжични, така и голямото разнообразие от жични датчици.

 • Икономия на кабел, по ниска цена

 • Жичните магнитни датчици по - лесно се прикриват

 • Сменят се батериите само на предавателите

Относно монтажа в уеб страница монтажи


Gsm модул за пчелини - GM5

ТОП ОФЕРТИ

Предназначение:

Перфектна икономична аларма за пчелини и кошери без фалшиви сработвания. Подходяща е за пчелини с голям брой кошери без захранване 220V, при които защитата на всеки кошер е практически нецелесъобразно и икономически неизгодно (особено при използвани на безжични датчици, на които трябва да се сменят батерии). Предлагания вариант е за  3 контура и може да се охраняват по 10 кошера на контур. Към модула съществуват още 6 жични контура и могат да се добавят още 9 безжични контура.

Режими:

1. Снета охрана

2. Под охрана

3. Аларма

- гсм известяване и звуков сигнал

- тих режим (сирената е изключена)

 Захранване технически данни:
1. От акумулатор 12V. Продължителност на работа без заряд при акумулатор 7Аh - над 10 дни, при автомобилен акумулатор - месеци
2. От фотоволтаичен соларен панел - подходящ е панел с мощност 15 - 20 W. При използване на видеонаблюдение - по голямата мощност
Защитата на панела може да се осъществи с магнитни датчици, а на околността или на  част от обекта може да се осъществи с подходящи за целта жични обемни датчици за животни.
Може да се осъществи и видеонаблодение със запис.
С цел икономия на ток предлагания модул може да включва камерата за видеонаблюдение само при аларменно събитие чрез единия от изходите си. Камерата може да се включва и изключва и от дистанционно управляеми от мобилен телефон изход.

Параметри:

 • Захранване - 12 V DC   ( от акумулатор който през определен период от време трябва да се зарежда, или от фотоволтаичен слънчев панел с мощност 10 - 20 W)

 • Брой жични зони - 6 (дължина на обходния кабел - над 100 м)

 • Брой безжични датчици - до 12

 • Управляем изход от алармата - 2

 • Управляем изход от мобилен апарат - 1

 • Сигнализира основно чрез набиране без разход на средства и в реално време. Помощно могат да се използват и съобщения

 • При разрешени съобщения - изпраща и съобщение  даващи пълна картина на алармения процес - зона (контур) причинила аларма и зони (контури)
  засекли нарушения по време на аларменото събитие (разбира се дали има движение на нарушители в обекта).

 • Без фалшиви сработвания - ще спести средства от разкарване

 • Пълен контрол от основния (мастер) номер

 • Лесно програмиране на безжични датчици и мобилни номера (поръчаните комплекти са с програмирани безжични датчици )

 • Дистанционна промяна на номера за алармиране от основния ( мастер) номер. При необходимост от смяна на номерата за алармиране не е необходимо да се посещава обекта

 • Приложения метод на уведомяване я прави особено подходяща за отдалечени обекти

 • Възможност да сигнализира при разредено състояние на акумулатора

 • Важно: Управляеми изходи  - от модула и от мобилен апарат. Подходящи за включване на камери за видеонаблюдение. Камерата може да се включи автоматично от алармената система или чрез набиране номера на алармата или чрез съобщение от оторизиран потребител. По този начин се избягва разреждането на акумулатора от непрекъснатата работа на камерата за видеонаблюдение
  При липса на мобилен интернет камерата трябва да е със карта за да може да записва. Възможно е да се ползва и мобилен интернет, но това е свързано с разходи

Комплект 1:

1. Гсм модул GM5

2. Предаватели за 3 контура 

Цена  -  145 лв.

Комплект 2 с акумулатор 12V/7Ah

1. Гсм модул GM5

2. Предаватели за 3 контура 

3. Акумулатор  12V/7Ah

4. Работа при зареден акумулатор - над 10 дни.

5. Размери на кутията - 240х190х90мм

6. Степен на защита IP55

Цена  -  180 лв.

Допулнително цени :

- Безжични магнитни датчици - 10 лв.

- Жични магнитни датчици  -  4 лв.

- Предавател на контур - 15 лв.

- Сирена - 10 лв.


GSM модул GM7A

Предназначение:

 1. Самостоятелна алармена система

 2. Gsm дайлер работещ и с безжични датчици

 3. Самостоятелна система и гсм дайлер

 4. Управление на ел. брави и ел. уреди

 5. Подслушване (опция)

 6. Гсм дайлер на повече от една система. Връзка с охранителните системи  - безжична или жична

 7. Замяна на съществуващи морално остарели или повредени сигнално охранителни системи. Възможност да се използват налични жични и безжични датчици и старото трасе.

 8. Перфектен модул за охрана на пчелини и кошери

 9. Аларма за врата - гсм известяване при всяко отваряне на врата

 10. При охрана на двойна входна врата се различава влизане от излизане в апартаменти (без разходи).

 11. Бутон от дистанционното може да се програмира като панук бутон

Параметри и характеристики:

 • Захранване - 12 V DC

 • Вграден GSM комуникатор

 • Брой зони - 6

 • Брой безжични датчици - до 12

 • Брой дистанционни - до 7

 • Изходи за СОТ

 • Изход управляем от гсм апарат

 • Включване и изключване на гсм модул CM7A - чрез набиране от гсм апарат или чрез дистанционни

 • Брой потребители имащи възможност да включват/изключват gsm комуникатора - 3

Цена на гсм дайлер за безжични датчици  -  99 лв.

 


Схема на свързване на модул cmw4 преобразуващ безжични датчици в жични зони

Модул конвертор на безжични датчици в жични зони

Предназначение: Преобразува сигналите от безжичните датчици в 3 жични зони. Подходящ е за работа с жични централи. Разширява техните функционални възможности за работа и с безжични датчици.

Параметри:

Захранване - 12V

Брой безжични датчици -    до 6

Брой жични изхода (зони) - до 3

Приложими безжични датчици - серия SC1527 и някои микропроцесорни

Модул CMW4 - за датчици на честота 433Mhz

Модул CMW3 - за датчици на честота 315Mhz

Цена - 25 лв.

Цена безжични обемни датчици (433Mhz) - 18 лв.

Цена безжични магнитни датчици              - 10 лв.


Gsm модул,gsm дайлер - основни инструкции и настройки
Управление и настройки  - лесно и просто без използване на компютър

 1. Изключва се на друг гсм апарат искането на ПИН кода за използваната в модула СИМ карта

 2. Вариант1: Записват се номерата за алармиране и управление на СИМ картата (може и нефункционираща и 4G).

 3. Премества се СИМ картата в алармената система (гсм модула).

 4. Свързват се модула към 12V (изводите отиващи към акумулатора червен +, черен - ) и извода за управление към извода за сирената

 5. Изчаква се около 30 сек.

 6. Запомнят се номерата от СИМ картата в паметта на гсм модула (алармената система) чрез укъсяване на джъмпер за около 1 сек. - процесът трае  около минута и завършва с набиране на първия телефон.

 7. Gsm модула е готов за работа

 8. Вариант2 (само с набиране): Премества се СИМ картата в гнездото на гсм модула (алармената система)

 9. Свързва се гсм комуникатора към алармената система(виж т. 4)

 10. Укъсява се джъмпера за около 3 сек. до бип.

 11. До 30 сек. след бипа се набира номера на модула от основния (мастер) номер предназначен за алармиране и управление

 12. Чрез текстово съобщение от мастер номера се добавят и останалите номера ако се използват

 13. В кой да е момент от състоянието на гсм модул (алармена система) от основния (мастер) номер чрез текстово съобщения може да се променят номерата за алармиране

 14. За пълноценна работа на gsm дайлери (GM)  и алармени системи  CM са необходими поне един номер, на който да сигнализират.

 15. Приложими безжични датчици и дистанциионни - серия SC1727 (EV1727)

 16.  При работа без СИМ карта или карта с изтекъл срок, нефункционираща СИМ карта , gsm модула (гсм алармата) не набира .

 17. При слаб сигнал от оператор или липса на такъв да се използва вариант 1 за запис на номерата за алармиране.

 18. Ако не се знае къде се записват номерата за алармиране да се използва вариант 2.


Алармена система с гсм модул GM10 за охрана на пчелини,мазе,кошери ГСМ аларма GM10A - характеристики,параметри

 • Захранване от токоизправител 12V/1A

 • Магнитен датчик

 • Сирена

 • Брой зони - 6,брой изходи - 3

 • Изходи за СОТ

 • Дистанционно управляем изход на гсм аларми gm10A от GSM апарат (управление на ел. уреди,врати и др.)

 • Включване/изключване на гсм аларма - чрез набиране на номера на gsm аларамата от GSM апарат(без разходи)  или чрез ел. ключе,( опции за дистанционни и др.)

 • Управление и настройки на режими - чрез набиране или изпращане на текстови съобщения до гсм дайлера

 • Възможност да сигнализира при всяко отваряне на врата - перфектна за следени на възрастен човек

 • Контрол на влизане или излизане през входната врата

 • Сигнализира при отпадане на захранващото напрежение

 • Дистанционно включване/изключване на сирената чрез ваш гсм апарат

 • Дистанционно разрешаване/забраняване на съобщения

 • Дистанционно изключване (шунтиране) на група от зони при охрана

 • Подслушване от разстояние при монтиран микрофон към гсм модула чрез ващия гсм апарат. Просто набирате номера на гсм модула.

 • Набира 2 гсм номера при аларма

 • Може да изпраща съобщения по специален алгоритъм (разработка на фирмата), ако са разрешени.

 • Информация за положението на вратата при аларма (затворена или оставена отворена)

 • Информация за зоната причинила аларменото събитие

 • Мониторинг на алармени системи GM10  от ваш гсм апарат

 • Лесен монтаж на охранителна система GM10 - свързват се само магнитни датчици

При монтаж, гсм модула да се прикрие добре. При използване на обемни датчици се препоръчва алармена система СМ10.

Цена на аларма с гсм GM 10  - 95 лв.


Гсм модули за контрол на достъп

GM20 гсм модул за управление на входни врати, бариери,гаражни врати

 • Захранване 12V DC

 • Брой потребители - до 200

 • Елементарно програмиране на достъпа на потребители - без допълнителен софтуер и устройства

 • Възможност за добавяне/изтриване на един или повече потребители

 • Използване - самостоятелно или съвместно със съществуваща система

Цена - 99 лв.


GM30 - контрол на достъпа чрез набиране от мобилен апарат или чрез безконтактни ключове

 • Захранване 12V DC

 • Брой потребители - до 40

 • Начин на управление - чрез набиране или с безконтактен ключ (таг)

 • Елементарно програмиране на контрола на достъпа на потребители - без допълнителен софтуер и устройства

 • Възможност за добавяне/изтриване на един или повече потребители

 • Работи с четци поддържащи 26 bit Wiegand формат

 • Използване - самостоятелно

Цена без четец - 110 лв.


Gsm контролери

Фирма Стокс предлага и разработва гсм контролери със специфично приложение. Например контролери следящи определени параметри и при зададени стойности сигнализиращи на определен мобилен номер и изпълняващи определени функции. Такъв гсм контролер е GM10U, който следи захранващото напрежение на ел. машина и при отпадане му за повече време сигнализира и автоматично запуска агрегат.При възстановяване на напрежението изключва агрегата и сигнализира

ГСМ МОДУЛИ


гсм модул GM11 за за вграждане в алармени системи

ТОП ОФЕРТА

Многофункционален GSM модул GM11

за вграждане и надстройка на алармени системи

Приложение:

 1. Gsm дайлер за аларми -  схема на свързване за всеки

 2. Гсм дайлер за аларма и 24 часова независима охрана на допълнителен обект

 3. Гсм дайлер и независима сигнализация при отваряне на врата

 4. Гсм дайлер,отключване на врата и сигнализация при неоторизиран достъп

 5. Гсм дайлер със собствена сирена и изходи

 6. Охрана с управление на ел. брави,ел. уреди или ел. помпи

 7. Непрекъсната охрана на пчелини и кошери

 8. Гсм известяване при всяко отваряне на врата. 24 часова аларма за врата

 9. Подслушване (опция)

Предназначение: За вграждане към сигнално охранителни системи. 24 часова охрана на обекти .Охрана на обекти като пчелини,кошери,каси и др. Охрана и управление на ел. брава,управление на електрически уред. Гсм известяване при отпадане на напрежение

Функции на гсм модул GM11 :

 1. Гсм дайлер за съществуваща система

 2. Функции: 1. Набира до три телефонни номера при аларма и изпраща текстови съобщения (ако са разрешени). 2. Възможност за включване /изключване на сирена от разстояние.

 3. Набиране на определен мобилен номер при функционални събития - например:отваряне на врата при неоторизиран достъп, нарушение в 24 часов охраняем обект

 4. Възможност да следи състояние на алармена система и да сигнализира при всяко активиране /деактивиране (При охрана на врата ще известява при всяко отваряне и затваряне)

 5. Възможност да следи захранващо напрежение на охранителна система и да сигнализира при отпадане/възстановяване чрез набиране или текстово съобщение

 6. Възможност да се включи допълнителна 12 волтова сирена или бронирана външна сирена със собствено захранване.

 7. Възможност да управлява електрически уреди,помпи,бариери чрез набиране или съобщения

 8. Възможност да управлява ел. брави чрез набирания и съобщения

 9. Непрекъсната охрана на обект (24 часа)

 10. Възможност за дистанционна смяна на номерата за сигнализиране чрез набиране или текстови съобщения

 11. Възможност за подслушване (опция)

 12. Възможни допълнителни сигнализации на гсм дайлер GM11. (Определят се от възможностите на използваната алармена система)

 13. - Отпадане на Акумулатор

  - Отпадане на захранващото напрежение

  -  Активиране на охранителната система

  -  Деактивиране на алармената система

  - Активиране/деактивиране на алармата с определен код

  - Деактивиране само при аларма

  - Сигнализация при задействане на определена зона.

  - Други функции

Характеристики и параметри на gsm дайлери GM11:

 • Режим на работа - винаги под охрана

 • Захранване - 12V DC

 • Брой входове - 8 . Позволяват да се реализират функциите на гсм модула без настройки

 • Вход с нормално затворен контакт

 • Вход с нормално отворен контакт

 • Функционални входове - 4 (управляват се от изходите на използваните алармени системи или подходящи датчици)

 • Вход за следени на отпадане на захранващо напрежение

 • Вход за следене на състояние (status) на охранителната система - охранява/не охранява, сигнализира при всяко включване/изключване на охранитената система при използването му

 • Брой изходи - 4

 • Изходи за допълнителни сирени - обикновена и със собствен акумулатор

 • Дистанционно управляеми изходи: 1. Изход за управление на ел. уреди. 2. Изход за управление на ел. брава на входна врата.

 • Управление и настройки на режими - чрез набиране или изпращане на текстови съобщения до комуникатора

 • Възможност за дистанционна промяна на номерата за сигнализиране при аларма

 • Дистанционно включване/изключване на сирената чрез ваш гсм апарат

 • Дистанционно разрешаване/забраняване на съобщения

 • Подслушване от разстояние при монтиран микрофон чрез ващия гсм апарат. Просто набирате мобилния номер на gsm модул GM11 .

 • Мониторинг на системата.

 • Лесна подръжка и диагностика на гсм дайлери GM11

 • Лесни настройки - Достатъчно е да се изключи искането на ПИН код от използваната в модула СИМ карта на друг гсм апарат.

 • Схема на свързване като дайлер - свързват се клеми плюс и минус от модула  към съответните изводи на акумулатора и извод управление (Z4) към извод на сирена (общо три извода - два извода захранване и трети извод - управление).

  Изходи на гсм модул GM11

  1. Изход за собствена сирена

  2. Изход Pgm1 - за управление на външна бронирана сирена.

  3. Изход Pgm2 - Използва се за управление на електрическа брава.

  4. Изход Out - Използва се за управление на електрически уреди.

  Изходите Pgm2 и Out се управляват както чрез набиране така и със текстово съобщение

  Монтаж на гсм дайлер GM11

  1. В кутията на централата. При метални кутии антената на модула да е с кабел и се поставя над кутията.

  2. При алармена система използвала СОТ - в кутията на предавателя (ако е бил в отделна кутия) . Да се използва и акумулатора за предавателя. Това подобрява значително сигурността.

  3. Друго разположение

Цена на гсм модул GM11 платка - 80 лв.


Гсм модул GM9

Предназначение: Гсм дайлер и контролер за отключване на входни врати.

Функции:

- Гсм известяване при аларма

- Отключване на врата чрез набиране или съобщение - до трима потребители

- Отключване на врата чрез rfid четец (ако е свързан към него)

Цена 90 лв.


Gsm модули за безжични датчици


Gsm модул GM7

(GSM дайлер, работещ с безжични датчици на честота 433Mhz)

Предназначение: За вграждане в сигнално охранителни системи като гсм дайлери и гсм комуникатори но с разширяване на възможностите им за работа с безжични датчици на честота 433Mhz

Перфектен модул за самостоятелна 24 часова охрана на обекти - например пчелини,кошери и др.

Допълнителни функции  и характеристики на гсм модул GM7.

 • Гсм дайлер с набиране на три телефонни номера

 • Позволява включване на безжични датчици към съществуващата охранителна система

 • Чрез монтиране на гсм модула на разстояние от централата на алармената система се постига по голямо разстояние между безжични датчици и централа

 • Следи алармена система и безжични датчици и сигнализира, чрез набиране до три телефонни номера.

 • При задействане на безжични датчици задейства съществуващата алармена система.

 • Захранване - 12V DC

 • Вграден GSM комуникатор

 • Брой дистанционни и безжични датчици - до 7

 • Изход за свързване към контактни зони на алармени системи. Конвертира 7 -те безжични зони в една или две жични.

 • Изходи за ел. брава и ел. уреди управляеми от гсм апарат чрез набиране или съобщение

 • Работи с безжични датчици и дистанциионни от серия SC1727(EV1727)

 • При запомняне на дистанционно, то може да се използва за паник

Цена гсм модул за безжични датчици - 95 лв.


Gsm дайлер GM5

gsm модули за безжични датчици на честота 315Mhz

Предназначение: За вграждане в алармени системи за охрана на дом,офис,вила,къща,пчелини,кошери. Особено подходящ за охранителни системи към които е необходимо да се добавят  безжични датчици.

 • Режим 24 часа охрана

 • Захранване - 12V DC

 • Вграден GSM комуникатор

 • Брой безжични датчици и дистанционни - до 6

 • Изходи управляеми от гсм апарат

 • Изход конвертиращ безжичните зони в една жична зона.

Цена на гсм дайлер за безжични датчици - 95 лв.


гсм модул GM10 за за вграждане и самостоятелна охрана

ГСМ модул GM10

за вграждане и самостоятелна охрана

Приложение:

 1. Gsm дайлер

 2. Независима алармена система

 3. Охрана на пчелини и кошери

 4. Управление на ел. брави и ел. уреди

 5. Подслушване

 6. Гсм дайлер на няколко охранителни системи със собствена сирена

Предназначение:

 1. За изграждане на собствени сигнално охранителни системи за дом ,офис, вила,къща,пчелини,кошери.

 2. За замяна и модернизация на стари охранителни системи.

 3. Дайлер към съществуваща алармена система. Функции: 1. Гсм известяване при алармено събитие. 2. Възможност за управление на алармената система - включване /изключване на сирена и гсм известяване. 3. Сигнализиране на телефон при отпадане на напрежението при 220V

 4. Дайлер на няколко независими сигнално охранителни системи (до 6 броя). Работи само с жични датчици.

 5. Дайлер и охранителна система

Параметри и характеристики:

 • Захранване - 12V DC

 • Брой изходи - 3

 • Изход за външна сирена

 • Изход за състояние на gsm модула (охранява/неохранява)

 • Дистанционно управляем изход на гсм дайлера чрез мобилен апарат (управление на ел. уреди,врати и др.)

 • Включване/изключване на гсм модул GM - чрез набиране на номера на аларамата от GSM апарат или чрез ел. ключе( опции: за самостоятелен четец-контролер за контрол на достъп и за дистанционен блок).Може да се включва/изключва от два потребителски мобилни номера (опция - до 4 номера)

 • Управление и настройки на режими - чрез набиране или изпращане на текстови съобщения до комуникатора

 • Сигнализира при отпадане на захранващото напрежение чрез набиране и текстово съобщение
 • Дистанционно включване/изключване на сирената чрез ваш гсм апарат

 • Дистанционно разрешаване/забраняване на съобщения

 • Дистанционно изключване (шунтиране) на група от зони при охрана

 • Програмиране на зони

 • Подслушване от разстояние при монтиран микрофон чрез ващия гсм апарат. Просто набирате мобилния номер на gsm модул GM10 .

 • Gsm дайлер GM набира 2 номера при аларма и информира за четири степени на опасност

 • Изпраща съобщения по специален алгоритъм (разработка на фирмата), ако ги разрешите.

 • Информация за присъствие при  аларма и задействана зона

 • Мониторинг на системата (състояние на алармата -включена/изключена,картина на последното алармено събитие, захранващо напрежение, разрешени съобщения, сирена и изход(порт) включени/изключени и др.

 • Възможност за дистанционна смяна на номера

 • Лесна подръжка и диагностика на гсм дайлери GM.

 • Лесни настройки - достатъчно е само да се изключи ПИН кода за СИМ картата, която ще се ползва от модула

Цена на гсм модул GM10 - 90 лв.


ГСМ дайлер за алармени системи GM1S - параметри

Приложение - за вграждане в алармени системи

 • Захранване - 12 V (от монтираната охранителна система)

 • Брой зони - 4 от които 2 функционални

 • Набира до 3 мобилни номера

 • Възможни сигнализации на гсм модул GM1S. (Определят се от възможностите на използваната алармена система)

- Отпадане на Акумулатор

- Отпадане на захранващото напрежение

- Активиране на охранителната система

- Деактивиране на алармената система

- Активиране/деактивиране на алармата с определен код

- Деактивиране само при аларма

- Сигнализация при задействане на определена зона.

- Други функции

 • Може да се подслушва охранявания обект при аларма

 • Възможност и за използване на гсм дайлера за самостоятелна охрана

Цена на аларма с гсм GM1S - 60 лв.


Gsm сървър с gsm модули GM

Предназначение:

За организиране на локален СОТ от охранителни системи  с използване на GSM мрежа. Алармените събития от локалните алармени системи с гсм модул се регистрират и обработват на компютър чрез разработен за това софтуер. За изградени алармени системи е необходимо  към всяка аларма да се сеържи gsm дайлер,ако такъв не е наличен

Предимства:

 • При наличието на охрана отпада необходимостта от СОТ.

 •  Aлармена и визуална информация за всеки обект.

 • Местонахождението на обектите е без значение и може да бъде в цялата страна.

 • Цената за един обект за цялата година е цената на една предплатена карта на GSM операторите

 • Регистрира се обекта, времето на събитието, прието ли е от охраната.  Информацията се съхранява на компютъра и може да се изтрива единствено от лицето с администраторски права.

 • Чете sms съобщения

 • Изпраща sms съобщения

 • Набира зададени гсм номера и изпраща код.

 • Изискванията към компютрите са минимални

 • Работи под Windows 98 SE, Windows 2000, Windows XP

 • Компютъра може да се използва и за други цели - например за Видеонаблюдение

Принципна схема на свързване на алармени системи с гсм модул към ГСМ сървър и вида на софтуера

 

свързване на охранителните системи с gsm moduli в локален сот

 Локален СОТ с gsm модули,гсм дайлери и компютър -софтуерДемо копие на софтуера за обработка на алармените събития на локален сот от аларми с гсм модули

Copyright © 2009 С. Стоянов

Начало | Услуги | Алармени системи | Контролери